"Babice Ubojnia" Teresa Struszczyk, Jerzy Struszczyk
Spółka Jawna
95-083 Lutomiersk, Babice 78

Zakup żywca wieprzowego i Sprzedaż półtusz wieprzowych:
+48 602-764-102, Teresa Struszczyk
e-mail: handel@ubojniababice.pl

Dział finansowy:
tel/fax +48 43 677-59-59,
e-mail: biuro@ubojniababice.pl

© Zakład mięsny Babice Ubojnia - półtusze wieprzowe